Lajv-butiken i Solna
Köpvillkor
Uppdaterad 2012-05-23
Omfattning
Dessa allmänna villkor omfattar försäljning via Svarta Kattens internetbutik. Dessa köpvillkor gäller inte för försäljning eller uthyrning i den fysiska butiken, på arrangemang eller för ev övrig verksamhet som Svarta Kattens Handelshus bedriver. Vi reserverar oss för ev felaktigheter i texter och bilder.
 
Tillämpning
För privatpersoner gäller konsumentköplagen och distansavtalslagen. Se www.konsumentverket.se.
Behandling av kunduppgifter
När en kund gör en beställning, godkänner kunden därmed att Svarta Kattens Handelsbod får spara och lagra kunduppgifter i elektroniskt kundregister för behandling av order/beställning samt kunduppföljning. Kunduppgifter i kundregister behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig ut till tredje part. Önskar du som kund raderas ur kundregister är det bara att kontakta oss. Allt detta gäller om inget inträffar som står utanför vår kontroll som t ex dataintrång, virus, stöld eller dylikt. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skicka oss ett mail.
 
Beställning

Beställning sker via mail (enligt särskild instruktion) eller telefon till butikens fasta nummer (08-29 54 14). Beställning eller frågor om beställning kan inte mottagas på mobiltelefon.

Enligt svensk lag måste du vara över 18 år för att handla fritt via internet.

Är du mellan 16-18 år kan du beställa i eget namn om du har din målsmans tillstånd, vilket då ska anges i beställningen.

Är du under 16 år får du be din målsman att göra beställningen i sitt eget namn.

När du gör en beställning hos oss intygar du att du endera har uppnått den ålder som krävs för att göra detta eller att du har din målsmans tillstånd att göra en beställning. För att kontrollera beställarens ålder har Svarta Katten rätt att efterfråga födelsedatum, samt vid tveksamma fall kontakta berörd målsman och/eller neka kunden att göra en beställning.

Beställningar som görs av underårig som utger sig för att vara myndig, i falskt namn, i annans persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att annan person eller Svarta Kattens Handelshus lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. IP-nummer och telefonnummer sparas alltid.

 
Priser

Normalt gäller samma priser på hemsidan som i vår fysiska butik och på arrangemang. Skillnader kan dock förekomma.
För specialerbjudanden gäller priserna för beställning gjord inom angiven period. Priserna är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25% (matvaror 12%, tryckta böcker mm 6%). Vi reserverar oss för prisändringar på grund av statliga beslut (moms etc), samt större förändringar av valutakurser och/eller inköpspriser. Priset på beställningsdagen gäller dock alltid, prisförändring påverkar inte din redan lagda order.

 
Ordervärde, fraktsätt och fraktkostnader

Postens avgifter tillkommer alltid på postorderbeställningar, se www.posten.se.

Vi har inga expeditions- eller packavgifter.

Från och med 2012-06-01 tillämpar vi ett minsta ordervärde på 150 kr (exklusive frakt). Tänk också på att fraktkostnaden som tillkommer beror på varans vikt och volym och är oberoende av varans pris.

Beställningar under 2 kg skickar vi om möjligt (se mått- och viktgränser på www.posten.se ) som Brev för att spara fraktkostnad för kunden. Posten försäkrar dock inte brevförsändelser på samma sätt som paket. Vill du kunna följa upp din försändelse och få den försäkrad av Posten går det givetvis bra att - på egen bekostnad - begära att leveranser under 2 kg skickas som paket. Observera! Försändelser som innehåller glasfiberstavar, pilar, pilskaft eller pilbågar kan på grund av sin längd inte skickas som Brev utan skickas alltid som paket oavsett vikt.

När vi packar våra leveranser eftersträvar vi givetvis så låg fraktkostnad som möjligt. För att värna om miljön och för att sänka kundernas kostnader använder vi till 90-95% återbrukat emballagematerial.

Exakt vad varje leverans kostar vet vi inte förrän den är packad. Vi kan därför INTE svara på frågor om fraktkostnader för hypotetiska beställningar via mail eller telefon utan hänvisar till vid varje tid gällande taxor och ev tillägg på www.posten.se.

Postens avgifter är ingenting som Svarta Katten har beslutat om eller kan påverka. Att inte hämta ut ett postförskott på grund av att man inte har räknat med fraktkostnaden accepteras ej utan kunden kommer att debiteras för frakt och hantering.

Betalning

Leverans inom Sverige görs mot förskottsbetalning eller mot postförskott/efterkrav. Vi levererar inte mot faktura eller rekvisition, vare sig till privatperson, företag eller skolor.

Förskottsbetalning
Din bekräftelse innehåller en totalsumma inklusive frakt och ett ordernummer som måste anges vid betalning till vårt plusgirokonto. Betala inte från konton där du inte kan lämna meddelande/referens vid betalning till plusgirokont, för då kan vi inte identifiera din betalning. Betalning skall göras inom 10 kalenderdagar från det att vi skickat bekräftelsemailet.

Sätt inte in några pengar utan att ha fått en bekräftelse från oss! Vi ansvarar inte för betalningar som inte kan identifieras.

Postförskott
Du får ett SMS till din mobiltelefon eller en avi hem i brevlådan och löser ut varorna mot betalning på ditt närmaste utlämningsställe.

Allmänt
Alla varor tillhör Svarta Kattens Handelshus tills full betalning erlagts.

 
Ej utlösta/avhämtade försändelser / ej betalda förskott
Om du inte hämtar ut din beställning inom två veckor från det att du har fått avin från Posten kommer Posten att skicka tillbaka paketet till oss.

För outlösta paket debiterar vi beställaren Postens avgifter för frakt och postförskott, returfrakt, samt 100:- i expeditionskostnader.

Om du inte betalar din förskottsbetalning inom 10 kalenderdagar från din beställning stryks din beställning och vi kommer att debitera dig 100 kr i expeditionskostnader. Om din förskottsbeställning omfattar tillklippt metervara eller andra kundanpassade varor kommer vi även att debitera dig för våra merkostnader för dessa.
 
Leveranstider

Leveranstiden är beroende på vilka varor som har beställts och vilket leveranssätt som har valts normalt omkring 2 veckor. Under högsäsong eller när vi själva är ute på lajv kan det bli något längre. Varor som måste tillverkas efter kundens önskemål (t ex pilar) tar också längre tid.

Vi paketerar beställningar efterhand de kommer in och överlämnar normalt postförskottsbeställningar och betalda förskottsbeställningar till Posten en gång per vecka. Då detta innebär körning med bil är det varken kostnadseffektivt eller miljövänligt att lämna in enstaka beställningar oftare.

Mer information om leveranstider till just din ort finns på Postens hemsida www.posten.se. Välj Leveranstider. Fyll sedan i '16953' (vårt postnummer) på Från och eget postnummer på Till. Se till att rutan för Paket är förbockad. Välj sök och kontrollera sedan vad som gäller för Postpaket. Tänk på att det bara är helgfria vardagar som räknas i resultatet.

Det är kundens ansvar att beställa varorna i så god tid att de når kunden till det datum kunden behöver varorna. Leveranser kan som regel ej påskyndas och beställning ej göras med förbehåll att varorna når kunden ett visst datum.

 
Leveranser utanför Sverige

Leverans utanför Sverige sker mot Förskottsbetalning. Postens fraktkostnader för frakt till utlandet tillkommer. Var vänlig ta kontakt med oss via email för beställning och erhållande av uppgifter för internationell betalning (IBAN/Swift).

Vid leverans inom EU debiteras priser inklusive svensk moms. Vid leverans till land utanför EU tillkommer tull och eventuella andra avgifter/skatter i mottagarlandet. Vid leverans utanför EU avräknas svensk moms från angivna priser.

Övriga försäljningsvillkor gäller endast inom Sverige.

 
Slutförsäljning

Om någon vara i beställningen är slutsåld kontaktar vi kunden per telefon. Om vi inte får svar kontaktas kunden via e-post. Om kunden inte besvarar detta mail inom en vecka skickas övriga varor i beställningen enligt normala rutiner. Vi skickar aldrig ersättningsvaror utan att ha kommit överens med kunden om detta. Om den slutsålda varan förväntas komma in inom två veckor kan vi hålla beställningen, i annat fall får kunden välja mellan att vi skickar övriga varor enligt normala rutiner (beställningen kan givetvis även ändras), eller så stryker vi beställningen och kunden får inkomma med ny beställning senare.

 
Produktinformation
Färgåtergivning på bildskärm är alltid svårt då alla användare har olika inställningar. Svarta Katten ser till att färgåtergivningen stämmer med de inställningar vi har på vår bildskärm. Detta kan då innebära viss färgavvikelse, vilket du som kund måste vara medveten om.
 
Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har privatpersoner rätt att ångra sitt köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. I det fall du vill begära ångerätt av produkt skickar du ett meddelande oss via email. I meddelandet anges alltid namn, från vilken mailadress beställningen är gjord, datum för denna, samt anledning till att du vill ångra ditt köp. Återsändande av vara sker med hänvisning till distansavtalslagen vilket ej ger kunden rätt att begära ersättning för fraktkostnader vid ångerköp. Ångerrätten omfattar inte tillklippt metervara eller andra kundanpassade produkter. Produkten skall returneras väl emballerad, oskadad och i förekommande fall i obruten originalförpackning. Varan måste vara oanvänd. Kunden står för fraktkostnaden. Inga pengar betalas ut, förrän vi har fått varan och sett att den är oanvänd och oskadad. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.
 
Reklamation

Om varan är transportskadad skall detta omedelbart, helst vid uthämtandet, anmälas/reklameras till Posten på det utlämningsställe där varan hämtas. Svarta Katten packar varorna i enlighet med Postens rekommendationer och kan inte ta något ytterligare ansvar för Postens försumlighet, utöver det ansvar som Posten själv tar. Ev tvist med Posten om transportskada är en fråga mellan kunden och Posten, ej mellan Svarta Katten och Posten eller mellan Svarta Katten och kunden.

Om varan är trasig på annat sätt än transportskada, om vi levererat fel vara eller fel antal av en vara skall kunden omedelbart kontakta oss via telefon eller email. Felet skall påtalas inom 10 dagar efter att kunden hämtat ut varan. Efter kontakt med oss skall felaktig produkt returneras oanvänd, väl emballerad med ev tillhörande originalförpackning. Svarta Kattens Handelshus förbehåller sig rätten att neka kunden reklamation på grund av felaktig hantering av köpt vara. Vi kan heller inte ta ansvar för kunds felaktiga hantering, oaktsamhet, allergier eller andra svårigheter att använda varan. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Vid fel som beror på Svarta Katten erhåller kunden kostnads- och fraktfritt en
likadan, felfri vara.

 
Garanti
Konsumentköplagen ger våra kunder en stor trygghet när det gäller fabrikationsfel på varorna. De av våra varor som därutöver omfattas av garanti har detta tydligt angivet i beskrivningen av varan. Garantin gäller från inköpsdatum och om varan är i övrigt oskadad. Garantin omfattar reparation av fabrikations- och materialfel, eller om detta inte är möjligt - utbyte mot ny vara. Kvitto skall alltid insändas/uppvisas vid garantianspråk. Vid garantifrågor - ring eller maila oss innan några varor återsänds; vi ansvarar inte för varor som återsändes utan vårt godkännande. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.
 
Tvist
Vid tvist med privatperson har vi som princip att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Se www.arn.se.

Målsmän ansvarar för sina barns förehavanden, även på internet. Detta innebär att om omyndig person under förespegling att vara myndig gör en beställning, eller olovligen påstår sig ha målsmans tillstånd för beställning så har målsmannen det juridiska ansvaret för denna.
 
Kundansvar
Vi kan inte ta ansvar för om kund inte använder varan på korrekt sätt eller är oaktsam i sammanband med användande av varan. Det åligger också kunden själv att ta reda på om kunden är allergisk, då det förekommer allergi mot t ex päls, latex och mastix. Detta gäller alla varor i vårt sortiment.
 
Om beställningen inte kommer
Det kan hända att din beställning försvinner på vägen. Har det gått mer än 3 veckor efter beställningen utan att något paket dykt upp - tveka inte att kontakta oss! Ring eller maila. Exempel på sådant som kan hända är t ex: Mailet försvinner i mailservern eller sorteras bort av virusfilter, beställningen sorteras fel, en vara saknas och vi väntar på leverans, något är oklart i beställningen och vi har inte kunnat nå dig för att få klarhet eller att Posten helt enkelt skickat paketet till fel adress.
 
Tillbaka till Göra beställning.

 

 

Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2009
butiken@svartakatten.com