Lajv-butiken i Solna
Företagsuppgifter
Uppdaterad 2010-10-08

Svarta Kattens Handelshus (verksamhetsställe)

SvKH Kastal AB (Inregistrerat företagsnamn)

Besöks- och leveransadress
Svarta Kattens Handelshus
Östervägen 18
169 53 Solna

(T - Solna Centrum)

Postadress
SvKH Kastal AB
c/o Ängebrink
Bergdalen 5
172 79 Sundbyberg

Telefon
08 - 29 54 14 (Butikens fasta telefon)
076-184 29 54 (Helena)

Vi kan tyvärr inte ta emot beställningar eller svara på beställnings- eller lagerstatusfrågor på mobilen, vänligen skicka inte heller beställningar eller frågor via SMS.

E-mail
butiken@svartakatten.com

Hemsida
www.svartakatten.com

Organisations-/momsregistreringsnummer
Nationellt: 556804-1585

Plusgirokonto / Kontohavare
158 29 38-5 /SvKH Kastal AB

Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2010
butiken@svartakatten.com