Lajv-butiken i Solna
Leverera till Svarta Katten
Uppdaterad 2007-04-25

Vi är alltid intresserade av att utvidga vårt sortiment och erbjuda våra kunder nya och prisvärda varor. Om du eller ditt företag tillverkar, importerar eller har tillfälligt behov av att avyttra något som kan vara intressant för våra kunder får du gärna kontakta oss. Förutom vanligt inköp erbjuder vi dig också möjligheten att sälja dina varor på kommission.

Villkor för kommissionsförsäljning

Vi tar inte emot varor per post eller utan att ha sett och bedömt dem.

Vi förbehåller oss rätten att neka att ta emot en vara, men kommer alltid att ange orsak till nekandet. Vanliga orsaker till att vi nekar att ta emot varor är att de inte passar i sortimentet eller att säljaren vill ha så mycket för varan att vi bedömer försäljningsschansen som obefintlig.

Svarta Katten gör ett påslag på 40% på inlämnarens pris för varan.

Svarta Katten tar fullt ansvar för inlämnade varor och ersätter förstörda eller förkomna varor till dess fulla värde. Normalt slitage som kommer av att kunderna hanterar varorna ersätts dock icke.

Inlämnaren ansvar själv för att höra av sig till Svarta Katten för att kontrollera om någon vara har blivit såld.

Varor som inte efterfrågats på sex månader tillfaller Svarta Katten. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelt återlämna en osåld vara till säljaren, dock alltid med angivande av orsak.

Förskottsbetalning för kommissionsvaror beviljas ej. All betalning sker i efterskott.

Utbetalning sker kontant mot kvitto i butiken eller genom insättning på inlämnarens person- eller postgirokonto. Vid kontant utbetalning ska inlämnaren kunna legitimera sig. Vid kontant utbetalning av större summor ska inlämnaren senast dagen innan anmäla att hon eller han vill hämta sina pengar (detta för att vi inte vill bli av med hela vår växelkassa på utbetalningar)

Svarta Katten är enligt lag skyldiga att begära legitimation av och registrera inlämnares personnummer.

Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2008
butiken@svartakatten.com