Information om våra latexvapen från Palnatoke

Våra latexvapen är varianter av Palnatokes standardsortiment och speciellt anpassade för den svenska marknaden, bl a med avseende på skumplastens mjukhet.

Garanti
Under förutsättning att vapnet är väl uppmjukat och inte skadat på något sätt så är Svarta Kattens Palnatoke-vapen är GARANTERAT godkända på följande lajv
(fler lajv kommer så snart vi kontaktat fler arr):

(Ännu inga arrangörssamarbeten under 2007)


Vi garanterar givetvis också att de latexvapen vi säljer är ofarliga i händerna på en säkerhetsmedveten användare. Men då vi inte själva utbildar vapenkontrollanter på lajv runt om i landet kan vi INTE garantera att något vapen 'går igenom' vapenkontrollen på något lajv som vi inte har avtal med. Vi kan göra kvalificerade gissningar utifrån vad vi vet om olika lajvarrangörers tidigare standard och ge goda råd, men då godkännande av vapen är upp till varje kontrollants godtycke kan vi INTE lämna några andra garantier. Latexvapen som 'underkänts' kan som regel EJ bytas (ofta har de använts för träning och slitits på innan, eller så kan de ha tagit skada av ovarsamma arrangörers förvaring). Kontrollera därför alltid med din lajv-arrangör vilka krav / mått etc som gäller för just det lajv du ska använda vapnet på.

Vi välkomnar dock gärna arrangörers / vapenkontrollanters åsikter och synpunkter och samarbetar gärna när det gäller riktlinjer för olika lajv. Kontakta oss för mer information.

Ingen garanti, men goda utsikter
Föreningen Enhörningen har som princip att inte förhandsgodkänna vapen (den försäljare som garanterar att deras vapen är godkända på Enhörningens arrangemang är således inte ärlig), däremot godkände Enhörningen under sitt vårlajv 2004 samtliga dåvarande 39 svärd i vårt sortiment, samt stridshammarna och yxorna. En hjälmkrossare underkändes av en vapenkontrollant för att anslaget var för stort, medan en identisk hjälmkrossare köpt av kund godkändes tveklöst av en annan kontrollant på samma lajv. Vår kontrollant informerade oss också om att han ansåg att de längre svärden var säkrare än de kortare eftersom de sviktade mer, och att han personligen skulle godkänna de längre svärden "100% av gångerna".

Viktigt att tänka på innan användning
Ett nytt vapen från Palnatoke behöver mjukas upp en aning för att skumplasten skall vänja sig vid ansträngningen. När materialet kramas och mjukas upp blir det följsammare och mer elastiskt. På så vis blir vapnet hållbarare och säkrare.


Hur är ett Palnatoke-svärd konstruerat?
Palnatokes svärd är byggda för att användas och vi har hittills inte sett något vapen som håller högre kvalitet. I mitten är det en 8mm glasfiberkärna som är ingjuten i hård skumplast. Detta är den viktigaste detaljen, den som gör att Palnatokes vapen håller mycket längre än vapen av andra fabrikat. Ingjutningen i den hårdare skumplasten innebär att den mjuka skumplastens fästyta mot stommen blir maximal och förhindrar att den lossnar. Den hårdare skumplasten som omsluter kärnan fungerar även som toppsäkring så det är ingen ojämnhet i toppen som kan orsaka bristningar. Toppen är dessutom förstärkt med glasfiberväv. Eftersom alla delar skärs till maskinellt finns det inga ojämna skär någonstans. Klingorna är helt raka och har en snygg profil som inte går att efterlikna för hand.

Greppet är fast och konformat. Klingorna är aningen kilformade, vilket gör svärden bekvämare att hantera och ger dem ett mer verklighetstroget utseende. Latexen är sprutmålad så det finns inga märken efter penseldrag. Över latexen är det en skyddshinna lagd som skyddar latexen mot repor och andra skador. Det ger även vapnen en blank och fin yta.

Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2008
butiken@svartakatten.com