Lajv-butiken i Solna
Hyresvillkor
Uppdaterad 2007-04-25

Allmänna hyresvillkor

Förhyrare ska vara myndig (18 år eller däröver) samt kunna legitimera sig vid avhämtningstillfället.

Den på hemsidan angivna hyran är beräknad på en fyradagarsperiod. Önskar kunden hyra varorna längre tillkommer 10% av hyreskostnaden per extra dag.

Förhyraren ansvarar för de förhyrda varorna till deras fulla värde under hela hyresperioden; från det att de lämnar butiken till dess att de har avsynats och godkänts av vår personal. Varorna omfattas inte av vår företagsförsäkring under hyresperioden.

Hyrda varor ska återlämnas under butikens ordinarie öppettider innan hyresperiodens utgång. Överskrids hyresperioden debiteras en extra hyra per dag. Vid avhämtning får kunden en kopia av hyresavtalet. Denna kopia ska återlämnas tillsammans med varorna. Vid återlämnandet kvitterar SvKH på originalet att allt är återlämnat utan anmärkning och kunden får originalet som kvitto.

Skadade varor ersätts kontant vid återlämnandet med faktiska reparationskostnader. Svårt skadade eller förkomna varor ersätts kontant vid återlämnandet till sitt fulla värde. Om kund betalar full ersättning för svårt skadad vara, eller om förkommen vara återfinns har kunden rätt att behålla varan / resterna av den. Undantag: Svarta Kattens bägare, se nedan under Servis.

Servis

Det åligger kunden att avgöra om extra emballage behövs för servisen, samt att avemballera den för granskning vid återlämnandet. Svarta Katten står vid behov för extra emballage (tidningspapper). Vi rekommenderar starkt att servisen ej transporteras på tunnelbana, allmän buss eller liknande.

Servisen ska vara noggrant diskad under goda hygieniska förhållanden. Diskning i fält (på lajvområdet) accepteras ej. För otillräckligt diskade servisdelar debiteras 20 kr/st.
Bägare, fat och kannor kan maskindiskas (rekommenderas). Stora serveringsfat i trä får ej användas för servering av färgande mat (t ex rödbetor). De får ej maskindiskas eller blötläggas. De ska handdiskas och inoljas med rapsolja (ej oliv-, solros- eller annan olja - allergirisk!) efter rengöring. Enstaka fläckar tas bort med stålull. Faten får ej användas som underlag för att skära upp maten.

För att försvåra för tjuvar är bägarna märkta med Svarta Kattens emblem. Påträffas krus med detta emblem annorstädes kommer innehavaren av dessa att polisanmälas. Om kunden har ersatt oss för förkomna bägare och sedan återfinner någon bägare ska kunden kontakta oss för återlösning. Svårt skadade bägare som ersätts till sitt fulla värde får ej behållas av kunden.

Servis ska återlämnas i sitt originalemballage (banankartonger). Banankartongerna får inte utsättas för fukt eller väta, utan skall vara i gott skick eftersom dessa ingår i vårt lagersystem. Förstörda kartonger ersätts med ny kartong + lock (Chiquita) eller med 15 kr/st.

Kläder

Kläder skall vara väl vädrade och vid behov tvättade vid återlämnandet. Om plaggen har kropps- eller rökluktlukt, fläckar, lera eller dylikt vid återlämnandet kommer kunden att debiteras faktiska avgifter för tvätt. Är plagget bokat av annan kund påföljande period debiteras därutöver en extra hyra.

Det åligger kunden att vid avhämtandet informera sig om tvättråd för plaggen.

Övrigt

För övriga varor och rekvisita gäller de särskilda villkor som överenskommits vid uthyrningstillfället.

Allt material (text, grafik och bilder)
är skyddat av lagen om upphovsrätt. Om inget annat anges är allt material
(C) Helena Ängebrink 2008
butiken@svartakatten.com